SUVENIRNICA
Dalmacija art je mali obiteljski obrt za izradu i prodaju suvenira. Razlog zbog kojeg smo započeli sa izradom izvornih suvenira je taj što smo htjeli izraziti dalmatinsku posebnost, šarm, tradiciju te prikazati zemljom koja ima što ponuditi, te svojom ponudom zadovoljiti goste različitih interesa.
Šira okolica Tribunja prepuna je starih kamenih bunja koje se nalaze u vinogadima i maslinicaima po kojima je Tribunj i dobio ime! 3-bunj!
Tribunjske bunje su replike izvornih bunja te s njima kao glavim suvenirom nastupamo na tržištu, uz njih izrađujemo i replike starih kamenih kuća .

Suvenire od kamena (kuće, bunje) izrađujemo djelom od kamena iz polja a djelom od benkovačkog kraja. Kamen je drugi najvažniji materijal u Hrvatskoj, po kome je (posebice Dalmacija) izuzetno poznata u svijetu.

 Sam proces izrade jednog suvenira je naporan i dugotrajan:
1. odabir adekvatnog kamena u polju
2. mahanička obrada kamena, oblikovanje postolja, kidanje malih kamenih blokova
3. ljepljenje kamenih blokova sa ljepilom
4. finalno ukrašavanje kuča te eksterijera

Sam proces izrade jedne kamene kuće ili bunje iznosi oko 2 sata bez pripremne obrade kamena. Moram napomenuti da su svi suveniri ručni rad koji iziskuju punu koncentraciju kod izrade. Na fotografijama možete vidjeti preciznost izrade te kompleksnost izrade kamenih suvenira. U izradi suvenira sudjeluje cijela obitelj.

Svaki suvenir trebao bi pričati priču o zemlji svog porijekla, te odavati dio njene tradicije, kulture i šarma.
Suvenirnica Souvenir SouvenirDE Souvenir Suvenýr